Chopin: Życzenie

Nie bez powodu Chopin jest określany mianem „poety fortepianu”. Był kompozytorem, który jak bodaj żaden inny w historii muzyki czuł i znał doskonale możliwości tego instrumentu. Dlatego też niemal cała jego twórczość powstała z myślą właśnie o fortepianie.

Jednym z nielicznych wyjątków stanowią pieśni. Chopin na przestrzeni ponad 20 lat napisał ich łącznie 19, ale żadnej nie zdecydował się wydać. Pierwsze z nich ukazały się drukiem dopiero kilka lat po śmierci kompozytora. Do najbardziej znanych utworów z tego gatunku należy pieśń Życzenie, która powstała najprawdopodobniej jeszcze w Warszawie (1829?). Kompozytor sięgnął w niej po tekst Stefana Witwickiego, w którym już od pierwszych taktów padają liczne wyznania (Gdybym ja była słoneczkiem na niebie/ Nie świéciłabym jak tylko dla ciebie). Chopin umuzycznił wiersz  nadając mu charakter tanecznego mazura, który przeplata z elementami melancholijnego kujawiaka, a także rytmami walca i oberka.

Wybór obsady

2 flety
Chopin: Życzenie (na 2 flety)
2 klarnety
Chopin: Życzenie (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
Chopin: Życzenie (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
Chopin: Życzenie (na flet i fortepian)
fortepian
Chopin: Życzenie (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
Chopin: Życzenie (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
Chopin: Życzenie (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
Chopin: Życzenie (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
Chopin: Życzenie (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
Chopin: Życzenie (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020