Chopina: Hulanka

Nie bez powodu Chopin jest określany mianem „poety fortepianu”. Był kompozytorem, który jak bodaj żaden inny w historii muzyki czuł i znał doskonale możliwości tego instrumentu. Dlatego też niemal cała jego twórczość powstała z myślą właśnie o fortepianie.

Jednym z nielicznych wyjątków stanowią pieśni. Chopin na przestrzeni ponad 20 lat napisał ich łącznie 19, ale żadnej nie zdecydował się wydać. Pierwsze z nich ukazały się drukiem dopiero kilka lat po śmierci kompozytora

W pieśni “Hulanka”, która powstała do tekstu Stefana Witwickiego, kompozytor nawiązał do tradycji pieśni biesiadnych. Pieśń utrzymana jest w rytmie zamaszystego mazura.

Wybór obsady

2 flety
Chopin: Hulanka (na 2 flety)
2 klarnety
Chopin: Hulanka (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
Chopin: Hulanka (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
Chopin: Hulanka (na flet i fortepian)
fortepian
Chopin: Hulanka (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
Chopin: Hulanka (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
Chopin: Hulanka (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
Chopin: Hulanka (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
Chopin: Hulanka (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
Chopin: Hulanka (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020