kolęda: Anioł pasterzom mówił

Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan waszego stworzenia.

Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znaleźli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem
.

Taki Pan chwały wielkiej,
Uniżył się Wysoki,
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego
Pan waszego stworzenia.

Wybór obsady

2 flety
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: Anioł pasterzom mówił (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020