kolęda: Bóg się rodzi

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał, niemało
Żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Wybór obsady

2 flety
kolęda: Bóg się rodzi (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: Bóg się rodzi (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: Bóg się rodzi (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: Bóg się rodzi (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: Bóg się rodzi (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: Bóg się rodzi (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: Bóg się rodzi (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: Bóg się rodzi (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: Bóg się rodzi (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: Bóg się rodzi (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020