kolęda: Nie było miejsca dla ciebie

Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się, Jezu
W stajni, w ubóstwie i chłodzieN

ie było miejsca, choć zszedłeś
Jako Zbawiciel na ziemię
By wyrwać z czarta niewoli
Nieszczęsne Adama plemię

Nie było miejsca, choć chciałeś
Ludzkość przytulić do łona
I podać z krzyża grzesznikom
Zbawcze, skrwawione ramiona

Nie było miejsca, choć zszedłeś
Ogień miłości zapalić
I przez swą mękę najdroższą
Świat od zagłady ocalić

Wybór obsady

2 flety
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: Nie było miejsca dla ciebie (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020