kolęda: O gwiazdo betlejemska

O gwiazdo betlejemska, zaświeć nam na niebie
Ja Cię szukam wśród nocy, ja tęsknię do Ciebie
Prowadź mnie do stajenki, gdzie Chrystus złożony
Bóg Człowiek z Panny Świętej, dla nas narodzony
Prowadź mnie do stajenki, gdzie Chrystus złożony
Bóg Człowiek z Panny Świętej, dla nas narodzony

Nie ma go już w stajence, nie masz Go już w żłobie
Gdzie pójdziemy, Chrystusie, pokłonić się Tobie?
Pójdziemy upaść na twarz przed Twoje ołtarze
I serce, duszę całą poniesiem Ci w darze
Pójdziemy upaść na twarz przed Twoje ołtarze
I serce, duszę całą poniesiem Ci w darze

Wybór obsady

2 flety
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: O gwiazdo betlejemska (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020