kolęda: Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi
Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy
Których oni nie słyszeli, jak żywi

Chwała na wysokości…

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują

Chwała na wysokości…

Wybór obsady

2 flety
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: Przybieżeli do Betlejem (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020