kolęda: W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu
Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu

Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu


Jako Panu naszemu
My zaś sami z piosneczami za wami pospieszymy
A takiego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy

Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony
Więc Go dziś ucieszymy

Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat z wesołości
Że posłany jest nam dany Emanuel w niskości

Jego tedy przywitajmy
Z Aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości

Wybór obsady

2 flety
kolęda: W żłobie leży (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: W żłobie leży (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: W żłobie leży (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: W żłobie leży (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: W żłobie leży (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: W żłobie leży (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: W żłobie leży (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: W żłobie leży (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: W żłobie leży (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: W żłobie leży (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020