kolęda: Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości
Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali
Z wielkiej radości

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił

Wybór obsady

2 flety
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: Wśród nocnej ciszy (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020