kolęda: Z narodzenia Pana

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły!
Radość ludzi wszędy słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły!

Wypada wśród nocy ogień z obłoku!
Dumają pasterze przy tym widoku.
Każdy pyta, co się dzieje,
Czy nie świta, czy nie dnieje,
Skąd ta łuna bije, tak miła oku?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli.
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.

Wybór obsady

2 flety
kolęda: Z narodzenia Pana (na 2 flety)
2 klarnety
kolęda: Z narodzenia Pana (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
kolęda: Z narodzenia Pana (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
kolęda: Z narodzenia Pana (na flet i fortepian)
fortepian
kolęda: Z narodzenia Pana (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
kolęda: Z narodzenia Pana (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
kolęda: Z narodzenia Pana (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
kolęda: Z narodzenia Pana (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
kolęda: Z narodzenia Pana (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
kolęda: Z narodzenia Pana (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020