Moniuszko: Aria Halki (Jako od wichru krzew połamany…)

Jako od wichru krzew połamany,
Tak się duszyczka stargała;
Gdzieżeś, ach gdzieżeś wianku różany,
Gdzieś w nim lilijko ty biała?

Zabrał mi wszystko Jaśko, mój sokół,
Zabrał mnie całą niebogę,
A ja go szukam, szukam na okół,
A ja go znaleść nie mogę.

Gdzieżeś, ach gdzieżeś o mój sokole,
Gdzie moje słonko na jasnem niebie?
Jak kłos rzucony na puste pole,
Tak zwiędnę, umrę bez ciebie
.

Wybór obsady

2 flety
Moniuszko: Aria Halki (na 2 flety)
2 klarnety
Moniuszko: Aria Halki (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
Moniuszko: Aria Halki (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
Moniuszko: Aria Halki (na flet i fortepiany)
fortepian
Moniuszko: Aria Halki (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
Moniuszko: Aria Halki (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
Moniuszko: Aria Halki (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
Moniuszko: Aria Halki (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
Moniuszko: Aria Halki (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
Moniuszko: Aria Halki (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020