Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (Już ogień płonie…)

Niedługo po pierwszym wykonaniu „Strasznego dworu” recenzent „Dziennika Warszawskiego” pisał: „Najpiękniejszym ustępem aktu drugiego jest duettino [Hanny i Jadwigi] i poprzedzający je chór kobiet, podzielonych na alty i soprany tak kunsztownie, że zdają się tworzyć chór podwójny podczas sceny wróżby. Chór ten odznacza się prawdziwie wieśniaczą prostotą i przyjemne sprawia wrażenie”.

Wybór obsady

2 flety
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na 2 flety)
2 klarnety
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na flet i fortepian)
fortepian
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na wiolonczelę i fortepian)
skrzypce + fortepian
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na skrzypce i fortepian)
dwoje skrzypiec
Moniuszko: Duet Hanny i Jadwigi (na dwoje skrzypiec)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020