Moniuszko: Kozak

Kozak Stanisława Moniuszki to pieśń skomponowana do wiersza polsko-białoruskiego poety Jana Czeczota. Moniuszko opublikował ją, podobnie jak większość z prawie 350 pieśni, w zbiorze zatytułowanym “Śpiewnik domy”. Nazwa tego zbioru wymownie świadczy o powziętym zamiarze. Kompozytor założył że mają to być pieśni do użytku domowego, przeznaczone dla każdego, na różne okoliczności codziennego życia i dostosowane do umiejętności nawet osób muzykujących amatorsko.

W końcu 1843 roku ukazał się pierwszy Śpiewnik domowy. Łącznie w XIX wieku wydano 12 zeszytów z pieśniami z towarzyszeniem fortepianu z czego dziewięć za życia Moniuszki.

Kozak ukazał się w czwartym tomie wydanym w 1849 r.

Wybór obsady

2 flety
Moniuszko: Kozak (na 2 flety)
2 klarnety
Moniuszko: Kozak (na 2 klarnety)
2 wiolonczele
Moniuszko: Kozak (na 2 wiolonczele)
flet + fortepian
Moniuszko: Kozak (na flet i fortepian)
fortepian
Moniuszko: Kozak (na fortepian solo)
fortepian - 4 ręce
Moniuszko: Kozak (na fortepian na 4 ręce)
klarnet + fortepian
Moniuszko: Kozak (na klarnet i fortepian)
wiolonczela + fortepian
Moniuszko: Kozak (na wiolonczelę i fortepian)
dwoje skrzypiec
Moniuszko: Kozak (na dwoje skrzypiec) Moniuszko: Kozak (na skrzypce i fortepian)

Partnerzy

Nutowo.pl 2020